Specjalista ds. projektów, absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania designem w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu.  Autor i współautor licznych wniosków aplikacyjnych, studiów wykonalności oraz strategii rozwoju jednostek samorządu terytorialnego. Koordynator projektu eNGO.org.pl, którego celem jest poprawa warunków do prowadzenia efektywnej, długofalowej polityki rozwoju lokalnego przez JST w Polsce poprzez zmianę formy realizacji usług społecznych na kontraktowanie wraz z możliwością oszacowania korzyści ekonomicznych i społecznych. System ten został wdrożony w 20 samorządach w Polsce. Koordynator projektu Industral Communities for European Development sieciującego 10 JST z 7 krajów Europy. Były animator Śląskiego Klastra Dizajnu przy Zamku Cieszyn.